Himmelbjerget

Himmelbjerget,

Jyllands hjerte

Søren Hauge har forsket i geosofi, videnskaben om jordens energilinier, og i bogen Landskabstempler beskriver han Himmelbjerget som Jyllands hjertechakra og hele Søhøjlandet som værende en del af den pulserende hjerteenergi, som centeret udstråler.

Himmelbjerget


Himmelbjerget har gennem tiden været samlingspunkt for visionære tanker. Det var her Steen Steensen Blicher tilbage i 1839 kaldte den danske befolkning til folkemøde og udbredte de visionære tanker, der ligger til grund for demokratiet, andelstanken og folkehøjskolebevægelsen. Alle vigtige elementer i det fundament det danske og de nordiske samfund hviler på den dag i dag.


Læs mere om Himmebjergets historie og monumenter her

Hotel Democracy


"Hotel Democracy er et samar­bejde mellem Museum SkanderborgRy HøjskoleSkanderborg Kommunes biblioteker og VisitSkanderborg. Det er en paraply, hvor en række lokale foreninger og andre aktører bliver medspillere.


Hotel Democracy ønsker at bibringe deltagerne historisk viden om udviklingen af demokrati i Danmark. Projektet ønsker i særlig grad at skabe oplysning om de folkelige bevægelsers betydning og herunder den rolle folkemøderne på Himmelbjerget spillede.


Hotel Democracy består af en række enkeltstående arrangementer. Det kan være oplysende foredrag, debat, journalistiske projekter, udstillinger, teater, musik, kunstnerisk udfoldelse, samarbejde med lokale foreninger og evt. besøg af unge fra andre egne af verden.


Grundidéen med Hotel Democracy er aktiv medvirken.


Hotel Democracy er et sted, et møde, en samtale…"

billede fra hoteldemocacy.dk

"Et demokrati er ikke afhængigt af ét menneskes vilje og én persons karakter. En demokratisk succes er en langt mere kompliceret og derfor langt finere affære, den står og falder med den enkelte borgers evne og lyst til at gå ind i den arena"


-Lea Korsgaard, Grundlovstale 2019 på Himmelbjerget

Himmelbjerget - Jyllands hjerte


Søren Hauge har forsket i geosofi, videnskaben om jordens energilinier, og i bogen Landskabstempler beskriver han Himmelbjerget som Jyllands hjertechakra og hele Søhøjlandet som værende en del af den pulserende hjerteenergi, som centeret udstråler.


Ifølge hans geosofiske research er der desuden to energilinier, også betegnet leylines, der krydser under Himmelbjerget.

Foto: fra islandsk manuskript, 17. århundrede

Himmelbjerget & Nordisk Mytologi


I nordisk mytologi forbinder regnbuebroen Bifrost Asgård, hvor guderne bor, med Midgård, hvor menneskene bor. Vi tænker oftest på Bifrost som havende noget med frost at gøre, men navnet er sammensat af de to oldnordiske ord "bif", som betyder skælvende og "rost", som betyder stemme. Man skal altså rejse med skælvende stemme over regnbuebroen. Dette navn giver os et nys om, hvordan menneskene her i Norden har brugt deres stemmer til at forbinde sig til det guddommelige. 


Navnet Himmelbjerget er kendt fra 1700-tallet og optræder bl.a. i Erik Pontoppidans "Den Danske Atlas" udgivet i syv bind i årene 1763-1781, men lokalt er det langt op i tiden kaldt Kollen. Vi tror, at navnet Himmelbjerget røber en dybere historie forankret i den nordiske mytologi og ikke blot givet, fordi man tidligere troede, at det var Danmarks højeste punkt.


Asen Heimdal bor ved enden af regnbuebroen på Himmelbjerget og vogter vejen mellem Asgård og Midgård. Heimdal siges at være den mest lysende af alle guderne, og for at kunne rejse på Bifrost til gudernes verden må man stå til regnskab over for ham; stå i sit eget skinnende lys efter at have set ind i sit eget mørke.


Bifrost skal slå revner og gå til grunde ved Ragnarok, når ildjætten Surt – konge af Muspelheim – og hans hær krydser den.