Terapeuter

JACOB HØJBJERG

Familiekonsulent og socialrådgiver


Jacob yder konsulentbistand til offentlige forvaltninger iht. serviceloven.


Trivsel.Social

MATILDE JACOBSEN

KRISTIAN T. SØNDERBY

Manuvision kropsbehandler


Kontakt: kristian.trolborg.sonderby@gmail.com

RIKKE HALBERG

Massør


Kontakt: rikke.fs.halberg@gmail.com, 30221078

PSYKOLOG ANNETTE WALSTED

Psykolog


Annette er autoriseret psykolog og tilbyder samtaleterapi til børn, unge og voksne med symptomer på spiseforstyrrelser, angst eller tvangslidelse (OCD) og/eller støtte til forældre eller andre pårørende, som også befinder sig i en belastende livssituation.


www.psykologwalsted.dk