Undervisningsforløb

Undervisningsforløb

EarthWays tilbyder undervisningsforløb om regeneration til private, firmaer, skoler og andre som ønsker at lære mere om regeneration i teori og praksis. Vores forløb varierer fra korte workshops, der varer et par timer, til længerevarende kursusforløb der strækker sig over flere dage. Vi kan tilpasse vores tilbud til jeres behov og interesseområde.

Ordet regeneration betyder 'at genføde', 'at gendanne' eller 'genopbygge sig selv'. For os betyder regeneration derfor at lære at genskabe, at genopbygge, at reetablere livsbefordrende relationer til naturen, til jorden og til hinanden.

På vores forløb får man både en forståelse af regenerative principper og tilgange, og en oplevelse af hvad regeneration betyder i praksis. Vi sigter mod at gøre vores viden om regeneration direkte anvendelig for vores deltagere i deres organisatoriske og livsmæssige rammer. Man kan få inspiration med sig til at arbejde videre og jord under neglende, hvis man ønsker det.

Vores undervisningstilbud tager udgangspunkt i det vi kalder naturbaseret dannelse, som er en tilgang til læring, der bygger på system- og helhedstænkning, og som arbejder med at fremme kompetencer, som alle mennesker har brug for, for at kunne leve økologisk forsvarligt på Jorden. Vi arbejder ud fra nedenstående læringsmodel, der danner grundlag for en helhedsorienteret pædagogik og vores tilgang til læring, design, innovation og samskabelse.


Læringsmodel

Naturen som læremester


A. Hvordan lærer vi at iagttage og forstå naturen og skaber en sansemæssig erkendelse af vores forbundethed til det mere-end-menneskelige fællesskab?Community


D. Hvordan skaber vi leve- og samarbejdsformer, der regenererer livsbefordrende relationer til naturen, til jorden og til hinanden?En ny fortælling


B. Hvordan skaber vi en ny fortælling med et øko-centrisk natursyn, der kan inspirere og guide en ny bæredygtig levevis?
Livgivende praksis


C. Hvordan erhverver vi os de nødvendige færdigheder, der skal til for, at vi og alt andet liv kan leve bæredygtigt på Jorden?Vores læringsforløb har en procesorienteret tilgang og som oftest et sanse- og erfaringsbaseret udgangspunkt, hvor man bevæger sig fra oplevelse og bevidstgørelse til praktiske eksperimenter og derfra til faglig forståelse og samskabelse.


Du er velkommen til at skrive til os hvis du ønsker at høre mere om vores undervisningstilbud.