Himmelbjerggaarden

HIMMELBJERGGAARDEN

Nordisk inspirationscenter for bæredygtig udvikling

Natur, kultur & ReGeneration - Kursus og retrætecenter i naturen

Faciliteter til kurser, konferencer & retræte, 65 sengepladser. Kontorfællesskab og iværksætter miljø.

Kulturevents & kreative værksteder. 20 ha område med skovhave under anlæggelse & permakulturhaver

Et samlingspunkt for den grønne omstilling

Kursus- & Retrætefaciliteter


Unikke rammer midt i Søhøjlandets fantastiske natur. 65 sengepladser

Events & Festivaler


Store indendørsfaciliteter og naturskønne udearealer 

Kontorfællesskab


Kontorer & mødelokaler 30 min. fra Aarhus. Godt miljø for Iværksættere

EarthTalk med Laura Storm


– Fra adskillelse til genforbindelse

EarthTalks er en samtalerække om natursyn og regeneration af vores ydre og indre natur. I denne samtale med Laura Storm spørger vi hvorfor regeneration er nødvendigt og hvad vi kan gøre kollektivt for at ændre den kurs vi er på. Laura er en af pionererne indenfor det regenerative felt og hendes bog, “Regenerativ Ledelse”, er oversat til syv forskellige sprog. Du kan finde ud af mere om hendes arbejde på https://laura-storm.com/.


Med EarthTalks ønsker vi at skabe et nyt samtaleformat, som er en krydsning mellem samtale, foredrag og kulturcafé, hvor vi skaber rum for dialog om livsudfoldelsen på Jorden i et økocentrisk perspektiv. Vi inviterer forskellige tænkere, forfattere og kunstnere i dialog om deres perspektiv på det regenerative paradigme og på hvordan vi forandrer vores aftryk på naturen fra at være destruktivt til at være genoprettende. Samtalerne finder sted i EarthWays studie på Himmelbjerggården og er åbne for offentligheden.


Et nyt, og vigtigt, skridt på rejsen

I dag er en vigtig dag i Himmelbjerggården’s og EarthWays fælles rejse – en rejse som begyndte for snart fire år siden. I 2019 blev et møde til en dialog, som blev til en forening og en fælles vision om at transformere Himmelbjerggården til et “Nordisk Center for Regenerativ Læring”.

I dag var den første officielle arbejdsdag og Jesper og Jeppe sætter nu fuld fart på arbejdet med at udvikle det organisatoriske og økonomiske grundlag.

Indholdsmæssigt arbejder vi på at udvikle metoder og værktøjer der formidler et nyt natursyn og en naturbaseret dannelse, der kan understøtte den transformation, som er nødvendig for at imødegå de systemiske kriser vi står midt i.

Vi lever i en tid, hvor vores samfund ikke bare kan gøres bæredygtigt med teknologiske løsninger, men som kræver en grundlæggende ændring i vores måde at tænke og handle på. Dette betyder at vi skal regenerere vores livsgrundlag og mangfoldigheden af liv overalt på Jorden.

For os betyder regeneration at vi lærer at give mere end vi tager. Vi inviterer alle der måtte dele vores mission til at indgå i samarbejde og dialog om hvordan vi omsætter den regenerative vision til praksis.

Du kan læse mere om EarthWays påhttps://earthways.dk/

About Himmelbjerggaarden

– Sharing about the farm and the vision

By "Sociale Entreprenører i Danmark"


Discover Himmelbjerggaarden, the Nordic Inspiration Center for Sustainable Development. This social enterprise welcomes visionaries excited about collaborating to co-create innovative solutions rooted in social and environmental responsibility. Situated in a breathtaking and historic area,


Himmelbjerggaarden is a must-visit destination that invites you to join the journey toward a more sustainable world.


Watch the interview with the owner and visionary leader of the center - Aslaug Færch Johnsen. 

Grønt iværksætter miljø

Søger du smukke, rolige rammer for dit arbejde og er omtanke for naturen en af dine grundværdier? På gården kan du få kontor midt i Danmarks mest storslåede natur - blot en halv time fra Aarhus.


Huset rummer mange forskellige iværksættere, der bidrager til bæredygtig omstilling på hver deres måde. Du bliver en del af fællesskabet og er med til at gøre samskabelse muligt på tværs af brancher.


Du får adgang til fællesområder som frokostkøkken, mødelokaler & ikke mindst den smukke natur omkring Himmelbjerget. Kontorfællesskabet har også fordele i forhold til at leje andre faciliteter til større samlinger, undervisning, retræter m.m.


Lejemålene er fra 16 – 38 m², og der er også mulighed for større kontorer og showrooms. Du kan leje enkeltmandskontorer, større lokaler eller flere kontorer i forlængelse af hinanden.


Er du nysgerrig kan du kontakte:
Aslaug Færch Johnsen
Mobil: 40445898
Mail: info@himmelbjerggaarden.com

Tag på tur i

Området

Himmelbjerggaarden danner ramme om samskabelse, der er forankret i social og miljømæssig ansvarlighed.


Det er et åbent, almennyttigt samlingspunkt for engagerede frontløbere, der ønsker at eksperimentere med nye løsninger.


Vi håber, at vores livsstil kan inspirere vores gæster til konkrete, positive forandringer - og at vores gæster kan inspirere deres nærmeste

Sammen om

Positive forandringer

bliv opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder om festivaler, konferencer & kurser,

gode fortællinger, viden & inspiration

I samspil med naturen


Som organisation arbejder Himmelbjerggaarden efter Iroquois-folkets "7 generationer"-filosofien. Alle beslutninger har et langsigtet perspektiv, der rækker syv generationer frem.


Vores designmodel er et værktøj, som bygger på sammenhængen og harmonien mellem de fire elementer: ild, luft, jord og vand. Centralt i modellen er jordkloden, vores fælles biosfære.


Designmodellen stiller vigtige spørgsmål, som er med til at sikre overensstemmighed og retning for Himmelbjerggaardens udvikling.


Vi har et ansvar


Centralt for alle vores aktiviteter og beslutninger er det overordnede hensyn til mennesker, natur og miljø.


Alle innovationer skal have et langsigtet perspektiv og udvikles til gavn og glæde for kommende generationer


Aslaug Færch,

Leder af Himmelbjerggaarden

Værdigrundlag

KREATIVITET


Vi ser løsninger og muligheder og møder verden med åbenhed. Det frisætter individets og fællesskabet kraft og bringer handling bag ideer.

SAMSKABELSE


Vi skaber et fysisk samlingspunkt - et samskabende og værdibaseret fællesskab, der mødes omkring medansvarlighed og aktiv deltagelse.

BÆREDYGTIGHED


Vi udvikler med respekt for naturen og naturens ressourcer. Vi undgår spild, reducerer bevidst vores forbrug og genbruger så meget som muligt.

Himmelbjerggaardens virke har rødder i Earthcharter og FN's 17 Verdensmål, som rummer en universel og transformativ vision for en bedre verden her

Vi drømmer om at udvide levefællesskabet på Himmelbjerggaarden med nye bæredygtige boliger. Læs mere her

Der er mange inspirerende frontløber- communities rundt om i verden, og her på siden har vi samlet dem, vi har besøgt og inpireres af her