Evolution Garden

Evolution Garden

Et almennyttigt samlingspunkt

Evolution Garden er overskriften for visionen for Himmelbjerggaardens fremtidige hjerte; En stor dome, midt i en frodig permakulturhave.


Domen vil fungere som et almennyttigt samlingspunkt for kulturelle arrangementer, og den omkringliggende permakulturhave vil være et åbent besøgssted sommeren igennem for turister, lokale og nærliggende byer.


Et sted, der bringer mennesker sammen. 

Domen, Atelier Kristoffer Tejlgaard


12m

Tankerne bag Evolution Garden


Domen og Evolution Garden bliver varemærke for den transformation Himmelbjerggaarden er i færd med at undergå – fra en lukket kommunal institution til et åbent og visionært inspirationscenter - en platform for eksperimenterende fællesskaber, der alle samskaber om en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle.


Domen bliver hjertet i Himmelbjerggaardens bygninger - et værested og et læringsrum i naturen. Den omgivende permakulturhave vil sommeren igennem være åbent besøgssted for turister, lokale og nærliggende byer – et sted, som udover at være ramme for videndeling bringer mennesker sammen. Te lavet på egne urter serveres i domen, hvor der også holdes arrangementer, der inspirerer til refleksion, til handling og inspirerende oplæg fra nationale og internationale oplægsholdere.


Frivillige indretter og bestyrer tesalonen, laver rundvisninger og er initiativtagere og værter for arrangementer. Haven vil byde på idéer til projekter, der omhandler biodiversitet og selvforsyning, urban farming, bihold/insekthoteller og permakultur – idéer de besøgende kan tage med og bruge i deres egne haver. Evolution Garden vil åbne Himmelbjerggardens store rekreative område mod omgivelserne og invitere ind til fællesskab, refleksion og stilhed i kontakt med naturen.


Permakultur-skovhaven efterligner den unge, lysåbne skov, og man får herved en høj biomasse pr m3. Der er således tale om en forventet opbygning af frugtbarheden i jordens muldlag og en øget biomasse og biodiversitet på et areal, der i dag henligger som græsplæne. Da vand er en vigtig del af et velfungerende økosystem, håber vi på sigt at kunne anlægge en dam til regnvandsopsamling.


VI vil kombinere køkkenhavens ydelse med blomsterhavens skønhed og staudebedets lave vedligehold.