Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere for en bedre verden

Himmelbjerggaarden har samarbejdspartnere lokalt, nationalt & globalt. Sammen står vi stærkere, og derfor er fællesskab og samskabese helt centrale for udviklingen af Himmelbjerggaarden.


Læs mere nedenfor om vores nuværende samarbejdspartnere, og kontakt os, hvis du resonerer med Himmelbjerggaardens værdier og vision og har lyst til at samskabe med os.  

Dele af Himmelbjerggårdens forskellige aktiviteter bliver udviklet af samarbejdspartnere, som engagerer sig på forskellig vis afhængigt af faglighed, kompetencer og mulighed for at involvere sig i projektet.Er du iværksætter, ressonerer du med vores vision om at skabe bæredygtig udvikling og har du en idé, du kunne se blive en realitet her på Himmelbjerggaarden, kan du sende os en mail med en kort beskrivelse af dit projekt.

|Samarbejdsprojekter

| Earthways


Foreningen, som er skabt af Jesper Saxgren m.fl., har som formål at fungere som læringsrum, mødested, tænketank, laboratorium og vært for dialog og eksperimenter, der bidrager til den nødvendige og fundamentale omstilling, der skal til for at bringe vores levevis i overensstemmelse og hrmoni med betingelserne for liv på Jorden.


Foreningens aktiviteter tager udgangspukt i en vekselvirkning imellem oplevelse, dialog og praksis og sigter imod at udvide forståelsen af og bevidstheden om menneskets rolle på Jorden.


| Løvemor til kvindekamp


Himmelbjerget har været grobund for store forandringer, der har medført grundlov og demokrati. Kvinders arbejde har traditionelt været at sørge for, at hjemmet er rent og pænt og alle har det odt. Nu hr vi kab en natur og kultur, hvor rent vand, mad  og luft er truet og flere og flere børn, unge, voksne og ældre vågner op med stress, angst og depression.


Løemor inviterede første gang til kvindekampfor en bedre verden og himmelbjergfest på kvindernes internationale kampdag d. 8. marts 2020.


På dagen diskuteredes konkrete bud på en bæredygtig fremtid. Skabt i samarbejde med Dansk Center for Mindfulness og Aarhus Universitet.


se mere her| Repair


Repair er en vituel anstropologisk studenterudstilling på Moesgaard Museum, hvor de studrende belyser emnet; Repair.


Hvornår er noget gået i stykker? Hvornår skal det repareres? Vi tillægger reparationer forskellig betydning og reparerer på forskellige måder. Reparationer kan være store som små, konkrete som abstrakte.


Vi reparerer overalt; i os selv, i hjemmet, i samfundet, i naturen. 

Når vi reparerer, beslutter vi ikke blot, hver der er værd at reparere, men også hvad der ikke er. I dette digitale rum inviterer vi på en rejse gennem syv forskellige perspektiver på reparationers talrige nuancer.


Vi havde på Himmelbjerggaarden besøg af en gruppe antropologistuderende, som skabte rum for samtaler omkring hvad vi som fællesskab mener skal repareres i samfundet og hvilke skridt vi tager i den retning.


se udstillingen på repairexhibit.dk

|Organisationer vi er medlem af

| Global Ecovillage Network


GEN Europe er det europæiske netværk for øko-landsbyer og bæredygtige samfund. GEN's vision er et bevidst, modstandsdygtigt og bæredygtigt Europa, hvor økobyer, fællesskab- og samskabelsesværdier og en bæredygtig livsstil er fundamentet for visionen for fremtiden.


se mere på ecovillage.org


| LØS


Landsforeningen for Økosamfund salmer de danske økosamfund, giver mulighed for erfaringsudveksling og arbejder politisk for at fremme økosamfundene i Danmark og inspirere det øvrige samfund til et mere bæredygtigt liv. 


se mere på okosamfund.dk


| GreenWays


GreenWays skaber bæredygtige og økologiske oplevelser, events og aktiviteter i Søhøjlandet.


se mere på greenways.dk

| Sociale Entreprenører i Danmark 


Sociale Entreprenører i Danmark er en landsdækkende forening for alle med interesse for socialt iværksætteri, samproduktion og andre former for løsninger på konkrete samfundsproblemer, der kan icærksættes på tværs ad civilsamfund, markedet og det offentlige.


Sociale Entreprenører i Danmark fngerer som et forum og netværk, hvor sosciale iværksættere kan finde viden, hjælp og støtte, udveksle erfaringer og ideer, og gensidigt inspirere hinanden.


Læs mere på socialeentreprenorer.dk

| Erhverv Skanderborg


Erhverv Skanderborg er en privat forening med kontrakt med Skanderborg Kommune og Erhvervshus Midtjylland. Erhverv Skanderbog hjælper virksomheder (medlemme såvel som ikke-medlemmer) og iværksættere i Skanderborg Kommune til vækst og med eventuelle problemstillinger. Foreningen er også virksomhedernes talerør til kommunen og det politiske niveau


læs mere på erhvervskanderborg.dk