EarthWays

Forening & Almennyttighed

Målet er at bringe vores levevis i overensstemmelse og harmoni med de grundlæggende betingelser for liv på Jorden – EarthWays.

 

| Foreningen EarthWays 

Foreningens formål:


EarthWays formål er at medvirke til at udforske, udvikle og skabe læringsrum for, hvordan vi i praksis transformerer vores tanke- og handlemønstre og den menneskelige indvirkning på Jorden fra at være overvejende destruktiv, udnyttende og degenerativ til at være helbredende, genoprettende og regenerativ, og bringer vores levevis i overensstemmelse og harmoni med de grundlæggende betingelser for liv på
Jorden – EarthWays.


EarthWays understøtter endvidere Himmelbjerggårdens vision og udvikling som inspirationscenter og samlingspunkt for videndeling og netværk omkring en bæredygtig udvikling, der bygger på de værdier og principper for ligeværdighed og bæredygtighed, der er beskrevet i ’The Earth Charter’ og FN´s 2030 Verdensmål.


Foreningens mission:


Det er EarthWays mission at fungere som læringsrum, mødested, tænketank, laboratorium, netværk for interessenter og vært for dialog, refleksion og eksperimenter, der med baggrund i den økologiske krise videndeler og udvider forståelsen af og bevidstheden om vores rolle på Jorden og bidrager til den nødvendige og fundamentale omstilling af vores måde at tænke, handle og leve på. 

Design og læringsmodel

| EarthWays Bestyrelse

Jesper Saxgren -  formand for og medstifter af foreningen EarthWays.


Hans primære kvalifikationer og væsentligste professionelle erfaringer ligger indenfor områderne miljø/økologi, projektudvikling, uddannelse/folkeoplysning og internationalt projektarbejde.

Han har mere end 40 års erfaring indenfor arbejdet med uddannelse og folkeoplysning som planlægger, underviser, kursusudvikler og konsulent. Han har udviklet, planlagt og gennemført såvel lange som kortere uddannelses- og kursusforløb, arrangeret workshops, konferencer og seminarer samt udarbejdet oplysnings- og undervisningsmateriale.

Inden for økologi- og miljøområdet har han arbejdet som projektrådgiver, planlægger, underviser og facilitator med agro-økologi, permakultur, økologisk byggeri, regenerativ land use planning, watershed and ecosystems management og climate change mitigation/adaptation i såvel Danmark som med NGO'er i Nepal, Ghana, Bolivia og Bhutan.

Han har udviklet, projekteret og iværksat samt medvirket til gennemførelsen af flere anerkendte forsøgs- og udviklingsprojekter indenfor økologi- og miljøområdet, bl.a.:


  • Økologisk Værksted, Produktionshøjskolen i Fløng - et økologisk væksthus med integreret akvakultur og recirkulering af vand og organisk affald. 1984-90 (Støttet økonomisk af bl.a. Undervisningsministeriet).
  • Aquadomen, Kolding højskole – et økologisk undervisnings- og demonstrationsanlæg for plantebaseret spildevandsrensning. 1995-98 (Støttet økonomisk af bl.a. miljøministeriets Grønne Fond).
  • Life School Centret i Nepal - et trænings- og demonstrationscenter for bæredygtig naturressource-forvaltning og demonstration af bæredygtige byggemetoder og anvendelse af klima- og miljøvenlige lokale byggematerialer. 2006-13 (Støttet og finansieret af DANIDA)


Organisatorisk har han bl.a. været:

  • Projekt-koordinator for det CISU financierede projekt ‘Empower Small-Scale Bhutanese Farmers to Increase Food Security and Sustainable Livelihoods through Agro-Ecological Farming and Food Systems Development’ i Bhutan. 2017-2020
  • Projekt-koordinator, rådgiver og medlem af styregruppen for det DANIDA financierede alliance program ‘JIWAN - Jaladh Integrated Watershed and Natural Resources Management Program’ i Nepal i samarbejde med Care, Danish Forestry Extension og Foreningen for Folkehøjskoler. 2005-13
  • medlem af bestyrelsen for DIB, Dansk International Bosætningsservice
  • medlem af bestyrelsen for ’Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis’,
  • medlem af Allpa Janpirina - Instituto de Regeneración Ecológica, Ouito Ecuador.


I dag er han næstformand i Ulandsudvalget i Økologisk Landsforening, Ambassadør for EARTH University i Costa Rica, medstifter af foreningen EarthWays samt Founding Trustee i The Regenerative Viticulture Foundation.

Jeppe Graugaard er medstifter af foreningen EarthWays.


Han har som underviser og forsker en bred erfaring indenfor formidling af klimaforandringernes grundproblemstillinger og global økologi.


Siden 2016 har han arbejdet som underviser på Ry Højskoles horisontlinje, hvor kan bl.a. har udviklet klimafaget Kloden Kalder (se www.klodenkalder.com). Faget er tilrettelagt som et open source forløb, hvortil der er udarbejdet en illustreret undervisningsvejledning til brug for andre undervisere. Han har herudover undervisningserfaring fra folkeskolen, universitetet, og forskellige i græsrodssammenhænge.


Han har en Ph.D. i græsrodsinnovation fra School of Environmental Sciences ved University of East Anglia (UK) og har tidligere arbejdet med klimatilpasning og grøn omstilling for et konsulenthus i London. Mange af hans skrifter og online projekter er at finde på hjemmesiden www.patternwhichconnects.com.


Aslaug Færch Johnsen er medstifter af foreningen EarthWays, ejer samt leder af Himmelbjerggården.


Aslaug er uddannet tøjdesigner, biosystemisk psykoterapeut, biodynamisk kraniosakral terapeut og transformativ kunstterapeut. Hendes kunst omhandler det feminine univers og indre tilstedeværelse.


Hun flyttede til Himmelbjerggaarden med sin datter i 2017 efter 18 år i italien, og hun er en visionær og dedikeret social iværksætter, hvor Himmelbjerggaarden er et livsprojekt og resultatet af mange års research i forhold til at være frontløber og aktiv medskaber af konkret bæredygtig udvikling.


Advisory board samling

"Alle foreningens aktiviteterne har til hensigt at udbrede, videndele og bygge bro mellem forskellige
discipliner, teorier og interessenter og drivkraften er relation, dialog og videndeling på tværs af
generationer, brancher, ideologier og kultur."Foreningens aktiviteter foregår på Himmelbjerggården eller andre strategiske steder i ind- og udland.


|Samarbejde


EarthWays indgår i samarbejde med enkeltpersoner, organisationer og institutioner, der vil og kan samarbejde om opfyldelse af EarthWays formål eller dele deraf - på lokalt, nationalt og internationalt plan.


Foreningen trækker på et visionært og højt kvalificeret tværfagligt underviser-team samt en række nytænkende og
banebrydende praktikere og ressourcepersoner fra ind- og udland.

| Et samlingspunkt på Himmelbjerget


EarthWays understøtter endvidere Himmelbjerggårdens vision og udvikling som inspirationscenter og samlingspunkt for videndeling og netværk omkring en bæredygtig udvikling, der bygger på de værdier og principper for ligeværdighed og bæredygtighed, der er beskrevet i ’The Earth Charter’ og FN´s 2030 Verdensmål.